Visie

Jules Design & Development is een onafhankelijk bouwkundig ontwerp-, teken- en adviesbureau voor zowel particuliere als zakelijke klanten. De werkzaamheden zijn tweeledig en vinden plaats in de woning- en utiliteitsbouw. Enerzijds wordt de brede bouwtechnische kennis samen met een architectonische studie-achtergrond gebruikt om mensen te ondersteunen tijdens elke fase van een bouwproces (ontwerp en ontwikkeling, vergunningaanvraag, aanbesteding en realisatie) en anderzijds wordt de wetenschappelijk achtergrond toegepast in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame bouwkundige producten. 

Het proces van ontwerp en uitwerking is een interactief traject met de opdrachtgever waarin uw wensen en dromen allereerst gedefinieerd worden. Vanaf het moment dat wij voor de eerste keer bij u binnen stappen, tot en met de realisatie van het project wordt u actief betrokken in het proces en fungeren wij als adviseurs op het gebied van de vorm, het materiaalgebruik, de ruimtelijke indeling en alle andere aspecten die bij het bouwen komen kijken. Uiteindelijk resulteert dit in een hoogwaardig ontwerp dat uw persoonlijkheid reflecteert en een uitwerking die voldoet aan de vooraf gestelde kaders.

Bij elk project wordt de bruikbaarheid van ruimten en gebouwen uitermate goed in de gaten. Niets is belangrijker dan dat een eigenaar op een goede, sfeervolle en rustgevende manier gebruik kan maken van zijn woon- of werkplek. Dit betekent echter niet dat het esthetisch aspect volledig buiten beschouwing gelaten wordt, integendeel! Een gebouw kan nog zo goed functioneren, als het niet mooi is, klopt het niet. 
Jules Design & Development onderscheidt zich echter pas echt op het gebied van energie en duurzaamheid. Door een samenwerking met o.a. HetEnergieBureau hebben wij ons als doel gesteld om voor elk project binnen de beschikbare financiële middelen een zo optimaal mogelijk ontwerp te realiseren op het gebied van bruikbaarheid, esthetiek en duurzaamheid.

 

Werkwijze

Verkenning

Tijdens het eerste gesprek, wat overigens geheel vrijblijvend is, zullen uw wensen, ideeën en plannen uitgebreid ter sprake komen. In eerste instantie zal dit alleen met woorden gebeuren, maar het is goed mogelijk dat de eerste schetsen al tijdens dit gesprek gemaakt worden. Om een goed inzicht en gevoel van de bouwlocatie te krijgen, wordt het gesprek bij voorkeur op locatie gehouden. Zo kan vanaf het eerste moment een afgewogen en gedegen ontwerp tot stand komen.

Ontwerp & technische uitwerking

Na het eerste gesprek zal een offerte worden gemaakt en wanneer uiteindelijk de knoop wordt doorgehakt om een samenwerking aan te gaan, zal zo snel mogelijk begonnen worden met het uitzoeken van de betreffende regelgeving, het ontwerpen en uitwerken van de plannen en ideeën. Dit zal te allen tijde, aan de hand van een aantal gesprekken, in gezamenlijk overleg gaan. Hierbij is uw visie voor ons minstens zo belangrijk als mijn eigen inzichten en ideeën. Aan de hand van 3D tekeningen, plattegronden en aanzichten zal het ontwerp voor u zo inzichtelijk en duidelijk mogelijk gemaakt worden. Het is goed mogelijk dat meer dan één voorstel gepresenteerd wordt om uiteindelijk te komen tot een ontwerp wat voldoet aan uw wensen, het gestelde budget en de regelgeving welke van toepassing is op het project. Het definitieve, door u goedgekeurde ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente. Wanneer deze commissie akkoord is gegaan met het ontwerp, zal er gestart worden met de technische uitwerking van het ontwerp.

Aanvraag vergunning & aanbesteding

Bij een uitgewerkt ontwerp houdt een bouwkundig project niet op en zal ook onze samenwerking met u niet ophouden. Samen met de constructieve berekeningen zal aan de hand van de bouwkundige plattegronden, doorsneden, aanzichten, de benodigde details en verschillende aansprekende 3D afbeeldingen een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Gedurende de periode dat het ontwerp bij de gemeente ter inzage ligt, is het mogelijk dat wij voor u op zoek ga naar een geschikte aannemer. Een goede samenwerking met de aannemer is cruciaal om het project tot een succesvol eind te kunnen brengen. Uit eigen ervaring kunnen wij u daarom adviseren over een mogelijke aannemer, maar de uiteindelijke keuze zal volledig aan u gelaten worden.

Realisatie

Om het ontwerp volledig volgens plan gerealiseerd te zien worden, zijn wij tijdens de uitvoering ook op de bouwplaats aanwezig om de kwaliteit van de realisatie te waarborgen. Uiteindelijk kan Jules Design & Development dus vanaf het moment dat de ideeën en plannen uitgesproken worden, tot de volledige realisatie van uw wensen, betrokken zijn om u te assisteren, u te voorzien van advies en ideeën en om u te helpen een gedegen bouwkundig project tot stand te laten komen.