Omgevingsvergunning dakraam, daklicht of lichtstraat


Visuele weergave van wat onder achtererfgebied wordt verstaan. 

Voordat met de behandeling van de eisen voor een omgevingsvergunning wordt aangevangen, zullen eerst een aantal begrippen in het kort worden uitgelegd. Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, neem gerust contact met mij op.

Openbaar toegankelijk gebied: een weg zoals deze omschreven staat in de wegenverkeerswet (een brandgang aan de zij- of achterkant van een erf, bedoeld voor langzaam verkeer is geen openbaar toegankelijk gebied), pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is. Zie de afbeelding voor meer informatie (klik op de afbeelding voor een vergroting).


Wanneer uw dakraam, daklicht of lichtstraat aan de volgende eisen voldoet, heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

1.            Het dakraam, daklicht of lichtstraat is geplaatst in het
               achtervlak, een niet naar openbaar
               toegankelijk gebied gekeerd zijvlak of een plat dak;

2.            De constructie van het dakraam, daklicht of lichtstraat mag                niet meer van 0,6 meter buiten
               het dakvlak of platte dak uitsteken;

3.            De zijkanten van het dakraam, daklicht of de lichtstraat zijn                op meer dan 0,5 meter van de
               randen van het dakvlak of het platte dak aangebracht.

4.            Indien het dakraam, daklicht of lichtstraat in een ander dakvlak is aangebracht dan in
               onderdeel 1 is aangegeven en er welstandseisen van toepassing zijn op uw locatie (meer
               informatie hierover is verkrijgbaar bij uw gemeente, voor de gemeente Venlo is hier
               informatie beschikbaar), dan mag de constructie niet buiten het dakvlak uitsteken. Wanneer
               er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, dan mag de constructie niet meer
               dan 0,6 meter buiten het dakvlak uitsteken.