Ontwerp groene gevel

UITBREIDING D'N DORPEL

Venlo | 2017 | Uitbreiding

In het kader van een nieuw accommodatiebeleid zijn de mogelijkheden onderzocht om het gemeenschapshuis D'n Dörpel en het Huis van de Wijk samen in één gebouw te huisvesten. Beide functies kunnen elkaar versterken en de huisvestingskosten zullen een stuk lager uitvallen. Om dit te realiseren is er een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van het huidige gebouw van D'n Dörpel.

Het huidige gebouw is niet herkenbaar als zijnde een gemeenschapshuis

Weggestopte entree

Voor een gemeenschapshuis, maar zeker ook voor een Huis van de Wijk is het van groot belang dat de drempel om het gebouw te betreden erg laag is (zowel fysiek als visueel). De huidige entree zit wat dat betreft op een heel onlogische plek, ver weggestopt  weg van het openbare gebied. Het gebouw is hierdoor voornamelijk in zichzelf gekeerd en het is vanaf de straat niet te zien dat er een gemeenschapshuis gevestigd is. 

 

Open en toegankelijk karakter

Het ontwerp van het nieuw te bouwen gedeelte voorziet in een uitbreiding die de bezoeker als het ware het gebouw in moet trekken. De uitbreiding wordt zoveel mogelijk geroteerd ten opzichte van de bestaande bebouwing om de zichtbaarheid en toegankelijkheid vanaf de straatzijde te verbeteren. Tevens wordt er een entree gecreëerd die in tegengestelde richting en duidelijk aanwezig op de geroteerde massa geplaatst wordt. Hierdoor is de oriëntatie van het gebouw veel meer op de straat gericht en niet meer op de zijkant. De transparante gevel moet uiteindelijk de mensen naar binnen trekken doordat vanaf de straat goed zichtbaar is wat er in het gebouw gebeurt.

Duurzaam bouwen

Het nieuw te bouwen gedeelte zal zoveel mogelijk in hout uitgevoerd worden waardoor een zo laag mogelijk impact op het milieu heeft. Tevens is het goed mogelijk om met hout demontabel te bouwen zodat het gebouw op het einde van z'n levensduur weer gemakkelijk uit elkaar en hergebruikt kan worden.
De gevels worden zoveel mogelijk transparant uitgevoerd. Dit vergroot de toegankelijkheid maar zorgt er ook voor dat er veel daglicht in het gebouw. Met daglicht treedt vaak ook warmte het gebouw binnen. Door bladverliezende bomen voor de zuid- en oostgevels te plaatsen wordt in de zomer de warmte van de zon buiten gehouden, maar kan in de winter deze warmte juist binnentreden waardoor er energie bespaard wordt op verwarming.
De groene gevel zorgt tot slot voor een natuurlijk opname van het regenwater, een verkoelend effect rondom het gebouw, een schonere lucht en een leefomgeving voor planten en dieren.

Ontwerpteam:

Ontwerp
Jules Gielen
Mark Huson (gemeente Venlo)

Opdrachtgever

Gemeente Venlo

Locatie

Gulikstraat, Venlo

Project status

Geannuleerd

Periode

2017