Transparante aanbouw 't Ven

Architectonisch ontwerp: Jules Design & Development
Bouwtechnische uitwerking: Jules Design & Development
Type : woning - verbouwing/aanbouw
Locatie: Doesborgweg, 't Ven - Venlo
Fase: voorlopig ontwerp

Downloads: -
Gebruikte software: Sketchup, Vray, Photoshop

Aan de achterzijde van een woning aan de Doesborgweg in 't Ven, wordt een kleine toevoeging voorgesteld. In de ruimte zoals die op dit moment achter de keuken aanwezig is, kan eigenlijk alleen een kast of een kleine tafel geplaatst worden. Het is een donkere hoek van het huis die tevens dient als ingang naar de naastgelegen garage. De wens is daarom om de bestaande ruimte op een dusdanige manier aan te passen dat deze meer bij de rest van de begane grond betrokken wordt en tevens beter bruikbaar is voor verschillende doeleinden. Daarnaast is het van belang de daglichttoetreding te optimaliseren en de tuin meer bij het huis te betrekken. Ook zal de Japanse bouwkunst op een subtiele en strakke manier in het ontwerp betrokken worden, daar de bewoners erg gecharmeerd zijn van de Oosterse architectuur.

Bestaande situatie


In de bestaande situatie is een grote schuifpui aanwezig. Het fysieke en visuele contact tussen de begane grond en de tuin bestaat dus al en zal ook behouden worden. Naast deze schuifpui zal de bestaande ruimte een kleine uitbreiding krijgen (uitbreiding tot 4 meter achter de woning om vergunningaanvraag te voorkomen) zodat het vloeropppervlak beter bruikbaar wordt. Deze uitbreiding zal zoveel mogelijk transparant, maar wel met een voor Japanse architectuur specifieke vlakinvulling (in de vorm van subtiele kozijnen) uitgevoerd worden. Door de uitbreiding zoveel mogelijk transparant te maken, is het ook in de koudere en natte perioden van het jaar mogelijk om als het ware in de tuin te zitten.  
Een ander belangrijk aspect van de Japanse bouwkunst zijn de verschillende niveau's van daken. Dit wordt op een strakke manier verwerkt in het ontwerp door het bestaande dak op te tillen en aan de buitenzijde uit te laten steken. Hierdoor ontstaat er ruimte om de uitbreiding duidelijk lager uit te kunnen voeren. Tevens zal de uitbreiding aan de achterzijde nog een stuk uitsteken ten opzichte van het bestaande dak. Tussen de schuifpui, de uitbreiding en het bestaande dak ontstaat door het optillen van het dak een transparante strook om nog meer daglichttoetreding te creëren. De veranda met de waterpartij maakt het Japanse plaatje compleet.
Binnen in de woning zorgt een subtiele verandering aan de keuken ervoor dat de hoek waar de uitbreiding gerealiseerd wordt meer bij de rest van de begane grond betrokken wordt. De bestaande opening in de keukenwand wordt groter gemaakt, waardoor het keukenblad door de muur heen doorgetrokken kan worden. Hierdoor wordt een klein barretje gecreëerd en ontstaat er een bepaald contact tussen de keuken en de achterliggende ruimte.

Nieuwe Situatie