PROJECT ZUID

Venlo | 2016 | Nieuwbouw

Industriële stijl

De twee appartementen worden uitgevoerd in een warme industriële stijl: betonnen vloeren, houten plafonds waarbij de balken zichtbaar zijn, grote raampartijen en gestucte wanden. Het originele pand (zie foto rechts) betrof een opslagplaats voor het naastgelegen winkelpand. De originele functie stamt dus uit het begin van de vorige eeuw toen industriële elementen in het gebied ten zuiden van het centrum van Venlo steeds meer tot uiting kwamen. Het Nedinsco complex (modernistisch-Bauhaus) is hier wellicht het belangrijkste (nog bestaande) voorbeeld van. Een belangrijk onderdeel van Bauhaus is het versimpelen van de vormen om zo de functie van een gebouw meer tot z’n recht te laten komen. In het Nedinsco complex is dit goed te zien. De grote toren is puur en alleen gebouwd omdat een bepaalde hoogte nodig was om duikbootperiscopen te fabriceren. Transparantie was van enorm belang omdat de periscopen getest en afgesteld werden door ze op hoge objecten en gebouwen in de omgeving van het Nedinsco complex. 

Het functionele belang is natuurlijk bij elk architectonisch ontwerp een belangrijke factor, maar in het geval van Project Zuid is de invulling van de gevel van essentieel belang. Het gebouw is relatief diep (zie plattegronden, foto beneden) en het heeft aan de achterzijde nauwelijks daglichttoetreding. Om de voormalige opslagplaats leefbaar te maken, zal er veel extra daglicht moeten kunnen toetreden tot de ruimten in het pand.
Om in het ontwerp de voormalige industriële functie te benadrukken, het nieuwe pand het beeld van de omgeving te laten versterken en omdat de functie van het pand leidend is in het architectonisch ontwerp, wordt ervoor gekozen om kenmerken van de Bauhaus stijl terug te laten komen in het gevelbeeld. Het gaat hier voornamelijk om de repetitie van transparante gevelelementen met relatief smalle stalen kozijnen; elementen die in het Nedinsco complex uitermate goed zichtbaar zijn. Vanzelfsprekend moet de gevel geen kopie van het Nedinsco complex worden, maar het moet er wel voor zorgen dat het gebouw herkenbaar is als zijnde een gebouw dat perfect in het gebied net ten zuiden van het centrum van Venlo past. Om het ontwerp een eigentijdse en industriële lading te geven, worden de Bauhaus elementen ingepakt in een strakke en simplistische omhulling van antraciet metselwerk. 

Ontwerpteam:

Ontwerp
Jules Gielen

Locatie

Doctor Cuypersstraat, Venlo

Project status

Gerealiseerd

Periode

2015 - 2016

Extra informatie:

bouwkundige tekeningen

Een ander belangrijk onderdeel van het ontwerp is het ontbreken van symmetrie in de gevel. In Bauhaus architectuur komt dit veelvuldig terug. Men moet rond het gebouw lopen om het driedimensionale effect te ervaren. Het letterlijk om het gebouw lopen is in dit geval niet mogelijk vanwege de bestaande bebouwing, maar het is wel mogelijk de verschillende gevelvlakken dusdanig te ontwerpen dat vanuit verschillende standpunten telkens een ander interessant beeld van de gevel ontstaat. Door het oorspronkelijke reliëf in de gevel van het gebouw te behouden, ontstaat een gevel met strakke lijnen onder verschillende hoeken waarbij de afzonderlijke gevelvlakken elk een andere functie en uitstraling hebben.


Project Zuid eindresultaat