Omgevingsvergunning warmtecollector of zonnepanelen

 

Wanneer uw warmtecollector of zonnepanelen aan de volgende eisen voldoen, heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

1.            Indien de warmtecollector of zonnepanelen op een schuin dakvlak aangebracht worden,
                moeten de warmtecollector of zonnepanelen binnen het dakvlak liggen, in of direct op het
                dakvlak en de hellingshoek van de warmtecollector of zonnepanelen is gelijk aan de
                hellingshoek van het dakvlak.

2.            Indien de warmtecollector of zonnepanelen op een plat dak aangebracht worden, moet de
                afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk zijn aan de hoogte van de
                warmtecollector of de zonnepanelen.

3.            Indien de warmtecollector of de zonnepanelen niet een geheel vormen met de installatie
                voor het opslaan van het water of het omzetten van de elektriciteit, dient deze installatie aan
                de binnenzijde van het bouwwerk geplaatst te worden.

Voor meer informatie over zonnestroom en de Nederlandse wetgeving, is hier een boekje te downloaden. Dit boekje is samengesteld door Agentschap NL in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.