Omgevingsvergunning balkon of dakterras

 

Een balkon of dakterras is te allen tijde vergunningsplichting. Dit geldt ook voor een balkonhek of dakterrashek dat is bedoeld als valbeveiliging.

Een afscheiding tussen balkons of dakterrassen is vergunningsvrij.

In Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek zijn een aantal artikelen te vinden die wellicht van toepassing kunnen zijn op een balkon of dakterras. Hieronder zijn de betreffende artikelen weer gegeven of samengevat. Voor het volledige Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, bezoek de site van de overheid.

Artikel 50
                Het is niet geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn van een naburig erf vensters
                of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover
                deze op het naburige erf uitzicht geven. Wanneer er binnen twee meter van een raam een
                muur staat, is het bovenstaande wel toegestaan. Let wel, in het geval van een dakterras mag
                het dak wel binnen twee meter van een naburig erf aangebracht worden, maar mag het
                daadwerkelijk dakterras, afgescheiden met een balustrade, pas op twee meter of meer van
                het naburige erf aangebracht worden.

Artikel 51
                In muren, staande binnen 2 meter van de grens van een naburig erf, mogen lichtopeningen
                worden gemaakt, mits deze van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.

Alle bovenstaande regeling kunnen omzeild worden, wanneer er een overeenkomst gesloten wordt door beide eigenaren van de aangrenzende erven, of het erf grenst aan een openbare weg of water.