Omgevingsvergunning

 

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De wet is in het leven geroepen om circa 25 losse vergunningen (bijvoorbeeld de bouwvergunning, milieuvergunning en kapvergunning), ontheffingen en meldingen samen te voegen in één omgevingsvergunning. Zo wordt het aanvragen van een vergunning voor (ver)bouwen in en rondom uw woning een stuk gemakkelijker. Er is immers nog maar één loket, één digitaal aanvraagformulier, één aanspraakpunt, één procedure enzovoorts.

Niet voor alle werkzaamheden is het aanvragen van een omgevingsvergunning noodzakelijk.
Een basisregel is in ieder geval dat bij elke verandering aan de constructie van een gebouw er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Voor alle andere gevallen, is hieronder te bepalen of bepaalde werkzaamheden vergunningsplichtig zijn of niet. Door op een bepaald onderdeel te klikken, kunt u aan de hand van de gegeven informatie bepalen of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uw werkzaamheden vereist is. 

Wanneer u uit de gegeven informatie niet op kunt maken of een omgevingsvergunning voor uw werkzaamheden vereist is of niet, is het ook mogelijk via het zogenaamde omgevingsloket een vergunningcheck te doen (klik hier om direct naar het omgevingsloket te gaan). Aan de hand van een aantal vragen wordt snel duidelijk of voor uw werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is. Tevens is het via het omgevingsloket mogelijk om zelf een vergunning aan te vragen. Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u natuurlijk altijd bij mij terecht. U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken dat ik al uw zorgen uit handen neem en de omgevingsvergunning (wanneer een omgevingsvergunning nodig blijkt te zijn voor uw werkzaamheden) voor u aanvraag.

Voor meer en uitgebreidere informatie, zijn hieronder nog een aantal links geplaatst:
-              Besluit omgevingsrecht      
-              Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek      
-              Bouwbesluit 2012    
-              Overige wetten uit het Burgerlijk Wetboek
-              Welstand Venlo
-              Omgevingsloket online