Olympisch Infocentrum (2011)

Architectonisch ontwerp: Jules Gielen
Bouwtechnische uitwerking: Jules Gielen
Type: Infocentrum - tijdelijke bouw
Locatie: Amsterdam
Fase: Ontwerp

Downloads: Presentatie (ontwerp), Presentatie (technische uitwerking), rapport, technische tekeningen
Gebruikte software: SketchUp, Vray, Photoshop, Powerpoint

Demontabele units om het infocentrum op te bouwen

Voor het M1 project Bouwtechniek in het eerste masterjaar werd van de studenten gevraagd om informatiecentrum voor de Olympische spelen in 2028 te ontwikkelen. Het centrum moet als een coördinatie- en ontmoetingscentrum gaan fungeren in de aanloop naar de Spelen. Het gebouw zal vanaf 2013 circa 15 jaar in gebruik zijn. Tevens moet het Nederland op de kaart zetten als innovator van duurzame ontwikkelingen.Om het Olympisch informatiecentrum op een duurzame manier te realiseren heb ik gekozen om het volgens de IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel). Hierdoor kan het gebouw functie gebonden (voor de Olympische spelen, maar niet specifiek voor 2028) ontworpen worden. Het is de bedoeling dat na 2028 het gebouw wordt gedemonteerd en wordt verplaatst naar een volgende locatie. Het architectonisch concept is gebaseerd op herkenbaarheid; het moet duidelijk zijn dat het een Olympisch gebouw is. Daarom heb ik gekozen om het de vorm te geven van het oude Olympische stadion (een U-vorm) zoals dat bij de eerste editie van de Olympisch spelen gebruikt werd.

Om het gebouw volgend de IFD filosofie uit te voeren heb ik gekozen om het ontwerp te verdelen in verschillende units welke de afmetingen hebben van een zeecontainer. Op deze manier kan het gebouw gemakkelijk vervoerd worden. In deze containers dienen alle functies en bouwdelen van het ontwerp verwerkt te worden. Zo wordt na plaatsing en koppeling van de containers een deel van het gebouw omhoog geduwd met behulp van spindels. De nadruk in dit project lag voor mij op het ontwikkelen van een nog niet bestaand bouwsysteem en de daarbij behorende technische details. Dit is goed te zien op de afbeeldingen waar u twee details tegen zult komen welke volledig zelf ontwikkeld zijn.

Voor aanvullende informatie wil ik u vriendelijk verzoeken contact met mij op te nemen.