EEN WONING MET TOEKOMST

- | 2016 - heden | Productontwikkeling

Een zeer basale weergave van het concept van de Woning met Toekomst: een kleine en goedkope basisunit kan gemakkelijk uitgebreid en verkleind worden met allerlei verschillende units en accessoires.

Woningen zijn zeer starre en dure objecten. Wanneer de bewoners deze objecten aan willen passen door bijvoorbeeld een verbouwing of een aanbouw, zorgt dit voor langdurige overlast en een aanzienlijke investering. Deze aanpassingen vinden niet plaats vóórdat een woning is aangeschaft. Er moet heel veel geld betaald worden voor een woning die maar zelden volledig naar wens van de toekomstige bewoners is. Er zijn altijd aspecten die niet bevallen, waardoor het kopen van een woning resulteert in een bijna politiek spel van compromissen. Doordat mensen over het algemeen niet honderdduizenden Euro's op de spaarrekening hebben staan, dient een hypotheek te voorzien in de aanschaf van de woning. Deze hypotheek kost over de volledige looptijd tienduizenden Euro's aan rente (wanneer de belastingvoordelen komen te vervallen, gaat een hypotheek nog meer geld kosten). Dit geld zou je ook aan andere dingen kunnen besteden.


De financiële crisis van de laatste jaren heeft tevens bewezen dat het niet kunnen verkopen van een woning kan zorgen voor persoonlijke drama's. Gezinsuitbreiding kan niet plaats vinden omdat men niet kan verhuizen naar een grotere woning doordat de huidige woning niet verkocht wordt. Door scheiding moet de woning verkocht worden, maar dit lukt niet waardoor beide personen met een schuld achterblijven en ze zijn nog jaren afhankelijk van elkaar. Dit zijn maar twee voorbeelden van talloze problemen die kunnen ontstaan wanneer een woning niet verkocht kan worden.

Ontwerpteam:

productontwikkelaar
Jules Gielen

Locatie

-

Project status

Conceptfase

Periode

2016 - heden

Extra informatie

Probleemanalyse en vertaling naar mogelijk concept

Stel nou dat je deze problemen op kan lossen door een woning dusdanig flexibele en demontabel vorm te geven dat je in een zeer korte tijd een woning uit kan breiden, maar ook weer kan verkleinen wanneer dit nodig is. Men kan op deze manier een woning volledig naar eigen wens vormgeven. Men start klein, waardoor de initiële woning betaalbaar is en er geen of een kleinere hypotheek aan te pas komt. De bespaarde rente kan je in de jaren erna gebruiken voor leuke dingen in het leven of investeren in de woning. Wanneer er na verloop van tijd bijvoorbeeld gezinsuitbreiding plaats vindt en de woning vergroot dient te worden met een extra slaapkamer, kan deze slaapkamer in een dag tijd als een unit aan of op de bestaande woning bevestigd worden. De unit wordt in de fabriek gemaakt, waardoor men geen last heeft van het weer (er kan een strakke en duidelijke levertijd gehanteerd worden) en de afval- en energiestromen kunnen beperkt worden. Het is een relatief kleine investering, men hoeft niet te verhuizen (verhuizen kost ook veel geld!) en men heeft nauwelijks hinder van de "verbouwing". Het blijft niet bij een slaapkamer. Alle ruimten, uitbreidingen en accessoires (bijvoorbeeld een balkon, een dakkapel of kleine esthetische elementen) kunnen op een flexibele en demontabele manier aan de woning toegevoegd worden. Wanneer men bijvoorbeeld ouder wordt en geen trappen meer kan lopen, worden de bovenste verdiepingen 'afgestoten' (misschien zelfs verkocht als tweedehands product of teruggenomen door de leverancier voor hergebruik) en wordt de begane grond dusdanig vorm gegeven dat het in de behoeften van de bewoner(s) kan blijven voorzien.

In samenwerking met professor Lichtenberg van de TU in Eindhoven wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden om het concept, in samenwerking met bedrijven, in de praktijk te brengen. Op dit moment ligt er een probleemomschrijving en vertaling naar een mogelijk concept (hier te downloaden) en wordt er een marktonderzoek gedaan. Wanneer u geïnteresseerd bent in het concept of een eventuele samenwerking, neem gerust contact met mij op.