Afstudeeronderzoek winkelleegstand (2012-2013)

Type: winkels - onderzoek
Locatie: Parade, Venlo
Fase: concept

Downloads: onderzoeksverslag, tekeningen, afstudeerpresentatie
Gebruikte software: Sketchup, Vray, Photoshop, Indesign, AutoCAD, Powerpoint

Mijn afstudeeronderzoek aan de faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit in Eindhoven heeft als onderwerp winkelleegstand. In Nederland is vanaf 2008 een sterke stijging van leegstand onder winkels zichtbaar. De leegstandspercentages variëren sterk per locatie. Venlo is één van de steden waar de problemen relatief groot zijn, maar is hierin niet de enige. De oorzaken welke tot de leegstand leiden zorgen ervoor dat de toekomst er somber uitziet voor veel steden in Nederland.

Wanneer men de leegstaande winkelruimten gedetailleerder bekijkt, wordt duidelijk dat een groot gedeelte bestaat uit ruimten welke relatief smal en erg diep zijn. Dergelijke ruimten zijn lastig in te vullen met een nieuwe functie welke afwijkt van de winkelfunctie. Een nieuwe invulling is echter wel nodig omdat de winkelmarkt afzwakt en de ruimten toch verhuurt moeten worden.
Om nieuwe functies toch mogelijk te maken worden een aantal aangrenzende panden samengevoegd. Aan het samenvoegen is een stedelijke herverkaveling vooraf gegaan om ervoor te zorgen dat meerdere panden van eenzelfde eigenaar naast elkaar komen te liggen. Door de panden samen te voegen, ontstaan er ruimten welke geschikter zijn voor herbestemming. De invulling van de nieuwe ruimten (het inbouwsysteem) wordt op een dusdanige manier vorm gegeven dat het in de toekomst gemakkelijker moet zijn om de ruimten te gaan verhuren. Tevens kunnen de huurders elkaar sneller opvolgen en zijn kortere huurcontracten mogelijk dan op dit moment in de winkelmarkt het geval is.

Dit is een zeer korte samenvatting van de hoofdpunten van het onderzoek. Voor uitgebreidere informatie wil ik u door verwijzen naar  het onderzoeksverslag en de bijbehorende tekeningen. Daar is het afstudeerverslag alsmede een tekeningenboekje terug te vinden. Voor eventuele aanvullende informatie wil ik u vriendelijk verzoeken contact met mij op te nemen.