Aanbouw woonhuis Blerick

Architectonisch ontwerp: Jules Design & Development
Bouwtechnische uitwerking: Jules Design & Development
Type: woning - aanbouw
Locatie: Schenck van Nijdeggenstraat, Blerick
Fase: voorlopig ontwerp


Downloads: -
Gebruikte software: Sketchup, Vray, Photoshop

Wanneer men naar de bestaande situatie kijkt (foto's beneden), wordt snel duidelijk dat de woning aan de Schenck van Nijdeggenstraat in Blerick beschikt over een prachtige tuin en een mooi uitzicht aan de achterzijde van de woning. Hier tegenover staat een gebrek aan ruimte en daglichttoetreding op de begane grond, waardoor de eet- en woonkamer erg somber ogen. Vanuit deze uitgangspunten is het plan ontstaan om aan de achterzijde de begane grond uit te breiden, waarbij de achtergevel in grote mate uit glas zal bestaan. Hierdoor treed er veel extra daglicht de woning binnen, maar wordt ook de tuin veel meer bij de woning betrokken. Door de aanbouw grotendeels in hout uit te voeren ontstaat, in combinatie met het grote transparant oppervlak, het gevoel dat men zich op de begane grond als het ware in de tuin bevindt. De verbondenheid tussen tuin en woning wordt hierdoor veel sterker. Dit gevoel wordt nog eens extra versterkt door het dak richting de tuin schuin omhoog te laten lopen, waardoor een aanzienlijk groter deel van de hemelkoepel zichtbaar wordt. Tevens zijn de zwaardere constructie elementen in het midden van de gevel geplaatst om zo de hoek van de aanbouw zoveel mogelijk transparant te houden en hiermee het uitzicht te versterken.

Bestaande situatie

Om de achtergevel als één geheel te laten ogen, wordt aan de onderzijde van de aanbouw de huidige gevel (kelder) afgeschermd door een semi-transparante afscheiding van kleine houten balkjes met daarin een schuifwand om de kelder bereikbaar te houden. Deze afscheiding kan voorzien worden van groen, zodat de verbondenheid tussen tuin en woning nog meer versterkt wordt.
De repetitie van dakbalken zet zich boven de trap vanuit het dichte deel van het dak door, zodat de aanbouw als één geheel oogt. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de visuele verbinding van de tuin en de woning enerzijds (transparante gevel) en de fysieke verbinding in de vorm van de trap anderzijds, is ervoor gekozen om boven de trap een extra element toe te voegen. Dit semi-transparante element (qua materialen en aanblik vergelijkbaar met de afscheiding aan de onderzijde van de aanbouw) wordt gedragen door de dakbalken welke niet toebehoren aan het dichte deel van het dak. Van de bestaande trap zijn vervolgens de onderste treden behouden tot aan de gevellijn. De overige treden bestaan uit gedeeltelijke zwevende houten balken om opnieuw de openheid van de aanbouw te benadrukken.

Voorlopig ontwerp